Donationen skal gå til køb af arbejdstøj til vores plejere for at minimere risikoen for smittespredning mellem pindsvinene, der er i pleje på vores plejestationer.

Petworld Hjælpers pressemeddelelse kan læses her:

20.05.20: Pindsvinevenner modtager ny donation fra Petworld Hjælper

Pindsvinevennerne i Danmark modtager endnu en donation fra Petworld Hjælper for foreningens arbejde med at hjælpe nødlidende pindsvin og moderløse pindsvineunger.
Når pindsvinene vågner fra deres vintersøvn i det sene forår, begynder travlheden hos Pindsvinevennerne i Danmark. For ikke blot er pindsvinene tørstige og sultne, de er også udfordret af danskernes haveredskaber.

Især robotplæneklipperen kan være dødsensfarlig for pindsvinet. For oftest kører robotplæneklipperen om natten, hvor pindsvinet typisk er på jagt efter smådyr i græsplænen. Et møde, der kan ende fatalt for pindsvinet eller resultere i åbne og væskende sår.
❝ Vi anbefaler at robotplæneklipperen kører om dagen i tidsrummet 8 til 18, og at man vælger en robotplæneklipper med svingbare knive. Det gør, at der ikke er så stor en risiko for, at pindsvinet kommer til skade ❞, fortæller Lone Læbel Ehlers, der er kasserer i Pindsvinevennerne i Danmark.

Mangler flere plejere
Den gratis hjælp til de mange pindsvin kræver en koordineret indsats, men også et stort netværk af plejere, chauffører, administrative personer og ikke mindst 2400 støttende medlemmer.
❝ Alt er fuldstændigt frivilligt og ulønnet. Langt de fleste af vores indtægter går direkte til pindsvinepleje, og dækker udgifter til foder, medicin, dyrlægeregninger og andre hjælpemidler. Gennemsnitligt bliver 70% af de pindsvin, vi har i pleje, genudsat. ❞
Lige nu har Pindsvinevennerne i Danmark 67 registrerede plejere fordelt over hele landet, mens et vagthold på 18 personer bemander en akuttelefon 24 timer i døgnet alle årets dage. Men der er plads til endnu flere plejere.
❝ Alle vores aspiranter gennemgår et obligatorisk uddannelsesforløb, og bliver tilknyttet en erfaren mentor inden, de bliver godkendt som plejere efter Miljøstyrelsens retningslinjer. Det er med til at sikre, at pindsvinene får den helt rigtige pleje. ❞

Ny donation på 20.000 kroner
Det er ikke første gang, at Pindsvinevennerne i Danmark modtager en donation fra Petworld Hjælper. Den økonomiske håndsrækning skal i denne omgang gå til nyt arbejdstøj til plejerne, fortæller Lone Læbel Ehlers. Det er med til at minimere risikoen for smittespredning mellem de pindsvin, der er i pleje hos foreningen.
❝ Vi har tidligere støttet Pindsvinevennerne i Danmark, og vi er dybt, dybt imponerede over den forskel, foreningen gør for den danske pindsvinebestand. Det er fantastisk at møde ildsjæle, der gør en så stor en indsats ❞, siger siger Jan Sørensen, direktør i Petworld.