Generelt

Denne Persondatapolitik (herefter ”Politik”) er gældende for samtlige af de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/bidragyder- eller frivilligforhold, eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. I Politikken kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør læse denne politik og henvende dig til os, såfremt der er oplysninger i Politikken, som du ikke kan acceptere. På www.pindsvin.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af politikken.

Den dataansvarlige organisation for behandling af dine personoplysninger er:

Pindsvinevennerne i Danmark
Harekærgårdsvej 7
4070 Kirke Hyllinge
Tlf. 30141665
E-mail: pindsvin@pindsvin.dk
CVR nr. 27315135
(Herefter ”Organisationen”)

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger – kaldet databeskyttelsesloven L 68.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til ovenstående adresse. Din henvendelse vil blive videregivet til den rette, der er ansvarlig for at påse overholdelse af persondataforordningen samt nærværende Persondatapolitik