Bestyrelse:


BESTYRELSESFORMAND
Leni Bjerg
E-mail: formand@pindsvin.dk

NÆSTFORMAND
Thomas Skovby Sannino
E-mail: naestformand@pindsvin.dk

KASSERER
Inger Lise Jensen
E-mail: kasserer@pindsvin.dk

SEKRETÆR

E-mail: sekretaer@pindsvin.dk

BESTYRELSESMEDLEM
Aslaug Bugge

 

SUPPLEANT
Hanne Skou

​SUPPLEANT
Johnny Philip

Frivillige:


PLEJERE, ASPIRANTER OG HJÆLPEPLEJERE
PID har ca. 70 plejere og ca. 40 aspiranter og  hjælpeplejere udover landet.

UDSÆTNINGSKOORDINATOR
Lisbeth Plüger
E-mail: udsaetning@pindsvin.dk

​LAGER- OG LOGISTIKKOORDINATOR, SHOP
David Bjerg
E-mail: shop@pindsvin.dk

CHAUFFØRKOORDINATOR

E-mail: chauffoer@pindsvin.dk

 

AKUTTELEFONKOORDINATOR
Aslaug Bugge (temp)

ANSVARSHAVENDE REDAKTØR AF MEDLEMSBLAD
Leni Bjerg
E-mail: redaktoer@pindsvin.dk

​MAILKOORDINATOR
Thomas Skovby Sannino
E-mail: pindsvin@pindsvin.dk

FUNDRAISER

E-mail: fundraising@pindsvin.dk

MEDLEMSKOORDINATOR
Thomas Skovby Sannino
E-mail: medlem@pindsvin.dk

MARKETING
Thomas Skovby Sannino
E-mail: media@pindsvin.dk

PLEJEANSVARLIG
Aslaug Bugge

HJÆLPEMIDDELKOORDINATOR
Lena Nielsen

FODERMESTER
Heidi Strømberg