I vores regnskaber kan du se, hvordan vi bruger pengene.

Størstedelen af vores indtægter kommer fra private bidragsydere, og takket være deres støtte og tillid kan vi yde økonomisk støtte til vores plejestationer, i form af udgifter til foder, speciel arts egnet modermælkserstatning (der anvendes til opflaskning af moderløse unger), dyrlæger, medicin og diverse hjælpemidler. Indtægterne anvendes desuden til kampagner, udadrækkende arbejde, uddannelse og drift af akuttelefonen.

Hent vores årsregnskaber som PDF-filer:

2017

2018

2019

2020

2021

2022