Pindsvinevennerne i Danmark blev stifter 24. november 1993 af Kirsten Fournais som formand for foreningen, til hun stoppede i 2013, hvor hun blev 80 år.

Foreningen blev stiftet til følgende formål:

  • At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem.
  • At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr.
  • At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet.
  • At orientere relevante myndigheder om vores erfaringer og komme med forslag til værn om naturen.
  • At skabe en organisation, der kan organisere at opgaverne bliver udført, herunder at sørge for at det bedst mulige økonomiske grundlag for opgavernes udførelse, er til stede.

Vi praktiserer vores aktiviteter ved hjælp af:

  • At udgive foreningsbladet ”PINDSVINEVENNEN” og informationsmateriale.
  • At afholde møder og foredrag om praktisk hjælp til pindsvinefremme, trivsel og pleje af nødstedte dyr.
  • At undervise i skoler og børnehaver om pindsvin og de mange farer, som truer dem og om, hvordan disse farer kan imødegås og forebygges.
  • At etablere og servicere et net af plejere af pindsvin, som er nødstedte.

Vores mål er at pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr, med henblik på genudsætning. Vi startede med ganske få medlemmer, men nu er vi oppe på ca. 3.000 medlemmer, og udover at være Danmarks ældste pindsvineforening er vi også Danmarks største med 60 plejestationer placeret over hele landet.

Vi har gennemgået en stor udvikling igennem årene. Da vi startede, fik vi nye plejere ud fra tilfældigheder – ofte var det den person, der havde fundet et nødstedt pindsvin, som blev overtalt til at fortsætte med at pleje pindsvin. Dette skete under oplæring af Kirsten Fournais. I dag sker det ved skriftlige ansøgninger og interviews. Vi har indført en mentorordning til alle vores plejere. Vi har indført en aspirantordning, og man skal gennemgå en uddannelse, førend man bliver godkendt som plejer.

I mange år måtte en plejer selv stå for det meste af økonomien, men nu får vores plejestationer dækket alle udgifter til foder, medicin, dyrlægeudgifter, kattemodermælkserstatning og mange andre hjælpemidler.

Da foreningen startede, var det kun Kirsten Fournais, der tog imod opkald fra findere, der havde fundet et nødstedt pindsvin. Det gjorde hun i mange år – dag og nat, med få undtagelser. Men i 2013 startede vores akuttelefon langsomt op, som den er i dag. I starten havde vi 2 vagter fordelt på hele døgnet, alle ugens dage, hele året rundt. I 2014 blev akuttelefonen udvidet med 3 personer, og siden 4 personer. Nu er der 24 vagttelefonister, der varetager opgaven – døgnet rundt.

Nye regler om pleje af pindsvin trådte i kraft den 1. juli 2019, så private ikke længere må pleje pindsvin. For at sikre god dyrevelfærd, må pleje af pindsvin nu kun foretages af plejere, der er godkendt af Miljøministeriet.

Pindsvinevennerne i Danmark fik bemyndigelse af Miljøministeriet til at godkende egne plejestationer. I den forbindelse er der tilknyttet to faglige konsulenter – en biolog og en dyrlæge. Begge konsulenter assisterer bestyrelsen efter behov.

Foreningen har 60 plejestationer, fordelt over hele landet. Plejestationerne drives af frivillige plejere. Der er tilknyttet 20 plejeraspiranter som er under uddannelse og et antal hjælpeplejere. Desuden benytter foreningen sig af 140 frivillige chauffører, ligeledes fordelt over hele landet.

Alle frivillige, inklusive bestyrelsen arbejder ulønnet.

Vi medlemmer af DOSO, (Dyreværns Organisationernes Samarbejds Organisation) og af Dansk Pattedyrforening.

I 2019 etablerede vi et samarbejde med Dansk Pindsvinepleje og Beskyttelse og i 2020 ligeså et samarbejde med Pindsvinehospitalet Gentofte og Pindsvineplejerne og i 2022 et samarbejde med Dyrenes Beskyttelse.