Den 6. februar 2020 vedtog Folketinget en ny dyrevelfærdslov, som erstatter den gamle dyreværnslov.

Én af ændringerne er navnet – fra dyreværnslov til dyrevelfærdslov. Fokus i den nye lov er bedre velfærd for dyrene, end i den tidligere lov, hvor den var at værne mod misrøgt.

Som Fødevareminister Mogens Jensen udtaler, ”Loven indeholder som noget nyt en formålsbestemmelse, der slår fast, at loven skal fremme god dyrevelfærd, herunder beskytte dyr, og fremme respekt for dyr som levende og sansende væsener.”

Vi hilser den nye lov velkommen.

Læs mere her på Fødevareministeriets hjemmeside:

mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/foedevareministeren-samler-et-enigt-folketing-om-ny-dyrevelfaerdslov/