INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Søndag d. 25. april 2021 kl. 14.00-16.00

 

Pga. Covid-19 restriktionerne afvikles den ordinære generalforsamling over zoom. Skulle forsamlingsloftet ændres og dermed give mulighed for personligt fremmøde sender vi senere en adresse for afvikling af generalforsamlingen.

 

DAGSORDEN:

 1. Bestyrelsen udpeger en dirigent.
 2. Beretning ved formanden om foreningens virke i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
 4. Vedtagelse af næste års kontingent.
 5. Anmeldte forslag fra medlemmer og bestyrelse.
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter.
  • På valg er bestyrelsesmedlemmerne:
   • Leni Bjerg – nuværende formand – modtager genvalg for 2-årig periode
   • Anni Preisler – nuværende næstformand – modtager genvalg for 1-årig periode
   • Thomas Skovby Sannino – nuværende sekretær/kasserer – modtager genvalg for 1-årig periode
   • John Stubtoft Nielsen – modtager genvalg for 2-årig periode
   • Helle Kaufmann – modtager genvalg for 1-årig periode
  • Tilkendegivne personer der ønsker at stille op:
   • Aslaug Bugge – nuværende 1 suppleant – modtager genvalg som suppleant
   • Johnny Philip – nuværende 2 suppleant – modtager genvalg som suppleant
   • Inger Lise Jensen – hjælper pt. som bogholder – modtager valg til bestyrelsen for 2-årig periode
 7. Valg af to interne revisorer eller en ekstern, som da skal være enten en registreret eller statsautoriseret revisor.
 8. Eventuelt

 

SKRIFTLIG TILMELDING NØDVENDIG.

Tilmeldingen skal sendes til tilmelding@pindsvin.dk  senest d. 18. april 2020.

Link og vejledning til deltagelse på zoom vil blive fremsendt, til de tilmeldte medlemmer, minimum 24 timer før generalforsamlingens start.

 

Det reviderede regnskab kan fremsendes ved anmodning pr. mail kasserer@pindsvin.dk

Da bestyrelsen ikke har modtaget nogen forslag om vedtægtsændringer, inden d. 15. februar 2021, er der ingen bilag til punkt 5.

 

Vel mødt

Pindsvinevennerne i Danmark

Bestyrelsen