Ny bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt træder i kraft den 1. juli 2019

I henhold til Artsfredningsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1466 af 06. december 2018 om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt) §§ 29 og 30 stk. 1, kræver det nu en tilladelse fra Miljøstyrelsen at pleje vildt omfattet af bilag 6, herunder pindsvin. Derudover følger en vejledning for vildtplejestationer, der angiver retningslinjerne for pleje af tilskadekommet vildt eller nødstedt yngel.

Det vil sige, det IKKE længere er lovligt at pleje tilskadekomment vildt, herunder pindsvin, jf. bilag 6 i Bekendtgørelsen – uden en tilladelse fra Miljøstyrelsen.

Pindsvinevennerne i Danmark er blevet godkendt af Miljøstyrelsen til at godkende egne pindsvineplejestationer, med formålet at pleje tilskadekomne pindsvin og nødstedt yngel heraf, idet Miljøstyrelsen har vurderet, at Pindsvinevennerne i Danmark vil kunne efterleve retningslinjerne i vejledningen for vildtplejestationer, herunder har mulighed for faglig sparring fra dyrlægekonsulent og biolog, ligeledes mentor og oplæringsforløb for plejere

Det vil derfor fremover være foreningen Pindsvinevennerne i Danmark, der alene vil kunne godkende nye plejere, som ønsker at være en del af vores forening og vores store engagerede plejernetværk, og hvis hjerter brænder for at hjælpe de nødstedte og tilskadekomne pindsvin. Vores nuværende pindsvineplejestationer er allerede omfattet af godkendelsen.