Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling –
OBS der er foretaget rettelser ift. dato for tilmeldelse, nuværende bestyrelse frem til den ekstraordinær generalforsamling, samt stemmeret.

Kære medlem af foreningen Pindsvinevennerne i Danmark

Der bliver hermed indkaldt til ekstraordinær generalfor-samling

Søndag den 24. januar 2021 kl. 13.00 – 15.00.

Mødet afholdes – grundet Covid-19 restriktioner, via videokommunikationsplatformen Zoom. Ingen skal derfor rejse, for at deltage i generalforsamlingen, Du vil få nærmere oplysning om, hvordan tilslutning til mødet finder sted. Deltagelse via Zoom kan foregå enten via PC, smartphone eller tablet.

Vi opfordrer alle vore medlemmer til at stille op som bestyrelsesmedlem. Vi har brug for nye kompetencer, f.eks. indenfor alment bestyrelsesarbejde, kommunikation, markedsføring o.m.a. Er du interesseret i at opstille, så send os en kort præsentation af dig selv (10-15 linjer) og et foto. Vi vil sende kandidatlisten til dig en uge før den ekstraordinære generalforsamling. Inden valget vil kandidaterne blive bedt om kort at præsentere sig.

Som medlem af bestyrelsen kan vælges alle stemmeberettigede medlemmer, der har været medlem i mindst 14 måneder umiddelbart forud for generalforsamlingens afholdelse.

Tilmelding skal ske senest 16. januar på mail til tilmelding@pindsvin.dk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Kort orientering om den seneste udvikling i foreningen
4. Valg af 5 – 7 medlemmer til bestyrelsen, for at leve op til vedtægternes krav om 5 – 7 medlemmer
5. Valg af 1 – 2 suppleanter. for at leve op til vedtægternes krav om max. 2 suppleanter

Begrundelse for indkaldelsen er følgende:
4 bestyrelsesmedlemmer har valgt at trække sig fra bestyrelsen, med den begrundelse, at en suppleant har overtrådt bestyrelsens forretningsorden §7 og 8, om bestyrelsesmedlemmers og suppleanters forpligtelser. Forretningsordenen er en del af §8 i vedtægterne.

De 4 bestyrelsesmedlemmer er:

Formand Lissy Fisker
Næstformand Lone Læbel Ehlers
Bestyrelsesmedlem Desa Desancic
Bestyrelsesmedlem Ole Hansen

Den tilbageværende bestyrelse er derfor som nedenstående og har konstitueret sig med følgende roller:

Leni Bjerg – Konst. Formand
Anni Preisler – Konst. Næstformand
Karina Hougaard – Kasser
Louise Buhl Mogensen – Bestyrelsesmedlem
Hanne Skou – Suppleant

Stemmeret på en ekstraordinær generalforsamling har kun de medlemmer, som er myndige, som har betalt deres medlemskontingent, og som har været medlemmer i en sammenhængende periode på minimum de seneste 3 måneder forud for en ekstraordinær generalforsamling.

Honorære medlemmer, som ikke betaler kontingent og medlemmer som ikke er personligt myndige, har ikke stemmeret.

Medlemskaber i form af virksomheder, organisationer, skoleklasser, foreninger m.v. betragtes hver for sig som kun værende ét medlem, og har som sådan kun én stemme.

Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan give møde ved befuldmægtiget i henhold til skriftlig fuldmagt. Ingen fuldmægtig kan dog afgive mere end én stemme foruden sin egen. Hvis man ønsker at give et andet medlem fuldmagt, skal man sende en mail, hvor man oplyser hvem man har givet fuldmagt.

 

På vegne Pindsvinevennerne i Danmark

Konst. Formand – Leni Bjerg

 

Bestyrelsens forretningsorden kan læses her: forretningsorden_2019